News

ออกรอบเพื่อพัฒนาเกมกอล์ฟ

ออกรอบเพื่อพัฒนาเกมกอล์ฟ

เกมกอล์ฟเป็นเกมในเรื่องของการวางแผน ความคิด และจิตใจ ดังนั้นการซ้อมในสนามไดร์ฟอย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของสกอร์ได้ จึงควรแบ่งเวลาในการออกรอบ เพื่อฝึกในเรื่องของเกมการเล่นไปควบคู่กับการพัฒนาวงสวิง จึงจะเป็นการพัฒนาการเล่นกอล์ฟอย่างยั่งยืน อยากให้ท่านนักกอล์ฟหมั่นหาเวลาออกรอบให้มากขึ้น พร้อมๆกับฝึกทักษะต่างๆในสนามไดร์ฟ จะเป็นส่วนช่วยให้การพัฒนาในเกมส์กอล์ฟของท่านเป็นระบบระเบียบได้มากยิ่งขึ้นครับ