News

 Stance And Posture

Stance And Posture

ท่าทางในการยืน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสวิงกอล์ฟ การยืน Set-Up ที่ดีนั้นจะยืนในลักษณะ " พับตัว ย่อเข่า " การยืนในลักษณะนี้จะช่วยทำให้การหมุนตัวของท่านนักกอล์ฟ หมุนได้ถูกมุมและหมุนสร้างเกลียวเต็มมุมได้ง่ายมากขึ้น จึงส่งผลให้การตีของท่านนักกอล์ฟ สามารถสร้างแรงจากการหมุนตัวส่งไปด้านหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกครั้งก่อนตีอยากให้ท่านนักกอล์ฟตรวจสอบตัวเองเสมอ ว่าการยืนของท่านนักกอล์ฟ เป็นการยืนในลักษะพับตัวย่อเข่าหรือไม่ ถ้ายืนได้ถูกต้องแล้วเชื่อได้ว่าผลงานของท่านนักกอล์ฟจะดีตามไปด้วยครับ