News

"ซ้อมให้เสมือนจริง"

ท่านเคยซ้อมพัตก่อนออกรอบใช่ไหมครับ การซ้อมก่อนออกรอบนั้นสิ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญเสมอคือ "ซ้อมแบบใช้จริง"

ในสนามท่านอาจจะเน้นและเล็งลายอย่างพิถีพิถัน แต่ช่วงซ้อม ไม่ได้เน้นอะไรเลย พัตแบบสบายๆ ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก

สิ่งที่จะได้ในขณะซ้อมเสมือนจริงคือ "ความรู้สึกและการฝึกความกดดัน"

ถ้าท่านพร้อมก่อนที่จะลงสนามจริงแล้ว แน่นอนว่าการเล่นของท่านจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนครับ