Programs

คอร์สพิเศษเรียนส่วนตัวกับ Pro Eddie

Read more

คอร์ส 1 ชม.-แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

Read more

คอร์ส 10+2=12 ชม.-เรียนพื้นฐานเริ่มต้น / ปรับผลงาน

Read more

Promotion # 1 คอร์ส Happy Morning -Weekday Promotion 20% off ช่วงเช้าถึงเที่ยงใครสะดวกรับส่วนลดเลย

Read more

Promotion # 2 คอร์ส 20+4 ชม.-ออกรอบได้ใน 3 เดือน -เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์รับฟรีอีก 4 ชม.นำไปออกรอบกับโปรได้เลย

Read more

Promotion # 3 คอร์ส 24 ครั้งกับโค้ชป้อม : คุมซ้อม ฝึกทำแบบฝึกหัด มาเรียนแต่ละครั้งอยู่ซ้อมได้ยาวกี่ชั่วโมงก็อยู่ดูแลตลอด

Read more