Programs

คอร์ส : 10 ชั่วโมง สำหรับ -มือใหม่เรียนพื้นฐานเริ่มต้น / มือเก่าปรับแก้ไขผลงาน
----------------------------
-มือใหม่เรียนพื้นฐานเริ่มต้น
- เรียนรู้หลักพื้นฐานการสวิง
- วิธีการควบคุม ร่างกาย, อุปกรณ์, ลูกกอล์ฟและการเล่นออกรอบ
- เรียนและซ้อมในสนามไดร์ฟ
- เมื่อพร้อมออกรอบมีโปรแกรมพิเศษสอนออกรอบในสนามจริงเพียง 2,000 บาท / 9 หลุม (ไม่รวมกรีนฟีนักเรียน)ให้เลือกเพิ่ม
--------------------------------
-มือเก่าปรับแก้ไขผลงาน
- ปรับแก้ไขการสวิงให้ดียิ่งขึ้น
- ฝึกวิธีการควบคุม ร่างกาย, อุปกรณ์, ลูกกอล์ฟและการเล่นออกรอบ
- เรียนและซ้อมในสนามไดร์ฟ 
- เมื่อพร้อมออกรอบมีโปรแกรมพิเศษสอนออกรอบในสนามจริงเพียง 2,000 บาท / 9 หลุม (ไม่รวมกรีนฟีนักเรียน)ให้เลือกเพิ่ม
-------------------------------
ในเรื่องของ "รูปแบบ" วงสวิงที่สถาบันใช้เป็นบรรทัดฐานในการสอนนั้นถือเป็น "วงสวิงสากล" ที่ใช้ได้ทั่วโลก มีสาระสำคัญที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจอยู่ไม่ยากนัก เป็นรูปแบบวงสวิงที่ดูแล้วสวยงาม นิ่มนวล ได้สุขภาพเพราะเน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในส่วนที่แข็งแรงเป็นหลัก โดยมีหลักการสอนเป็น "รูปทรงนาฬิกา" ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนจำได้ง่ายที่สุดและพัฒนาได้เร็วที่สุดในปัจจุบันและถือเป็นรูปแบบการสอนของ iSWING มากว่า 10 ปีแล้ว (ดูรายละเอียดด้านล่างต่อจากข้อมูลผู้ฝึกสอน)


Pro Eddie - มนตรี บูรณ์เจริญ TPGA
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบ : กล้อง Casio Exilim Slow Motion 10,000Fps / Trackman / Tomi Putting / V1 Analysis
19,000 บาท/ 10 ชั่วโมง (ปกติ 25,000 บาท/10 ชั่วโมง)      
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและโทรนัดหมายที่ 081-854-2048
** สอนนักเรียนเด็กเยาวชนแข่งขัน, ผู้ใหญ่พื้นฐานมือใหม่, ผู้ใหญ่ปรับผลงาน, ชาวไทย+ต่างชาติ, ชายและหญิง
** (นัดหมาย-Appointment) ** English & Thai Speaking

โปรแจ็ค - นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ TPGA
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบ : กล้อง iPhone6 Slow Motion 1000Fps 
9,900 บาท/ 10+2=12 ชั่วโมง  สำหรับช่วงเช้า ( 07.00-12.00)
9,900 บาท/ 10 ชั่วโมง  สำหรับช่วงบ่าย ( 12.00-21.00)    
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและโทรนัดหมายที่ 089-724-9967
** สอนนักเรียนเด็กเยาวชนแข่งขัน, เด็กทั่วไป, เด็กสมาธิสั้น, ผู้ใหญ่พื้นฐานมือใหม่, ผู้ใหญ่ปรับผลงาน, ชาวไทย, ชายและหญิง
** (ติดต่อเข้ารับคำแนะนำได้ตลอดเวลา-Walk in welcome) ** Thai Speaking


โปรแม็ค - กรีฑาพล ชาญนคร   TPGA
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบ : กล้อง iPhone6 Slow Motion 1000Fps + Program วิเคราะห์วงสวิง
9,900 บาท/ 10+2=12 ชั่วโมง  สำหรับช่วงเช้า ( 07.00-12.00)
9,900 บาท/ 10 ชั่วโมง  สำหรับช่วงบ่าย ( 12.00-21.00)   
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและโทรนัดหมายที่ 099-424-6962
** สอนนักเรียนเด็กเยาวชนทั่วไป, ผู้ใหญ่พื้นฐานมือใหม่, ผู้ใหญ่ปรับผลงาน, ชาวไทย, ชายและหญิง
** (ติดต่อเข้ารับบริการได้ตลอดเวลา-Walk in welcome)** (ติดต่อเข้ารับคำแนะนำได้ตลอดเวลา-Walk in welcome)
 

โค้ชป้อม - กฤษณะ กัณหาเจริญ   TPGA Coach
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบ : กล้อง iPad Slow Motion 1000Fps + App วิเคราะห์วงสวิง
8,900 บาท/ 10 ชั่วโมง       
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและโทรนัดหมายที่ 089-648-3968
** สอนนักเรียนเด็กเยาวชนแข่งขัน, ผู้ใหญ่พื้นฐานมือใหม่, ชาวไทย, ชายและหญิง
** (ติดต่อเข้ารับคำแนะนำได้ตลอดเวลา-Walk in welcome) ** Thai Speaking

โปรยอด-ภคภพ ลิ่มศิลา   TPGA
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบ : กล้อง iPhone6 Slow Motion 1000Fps + Program วิเคราะห์วงสวิง
9,900 บาท/ 10+2=12 ชั่วโมง  สำหรับช่วงเช้า ( 07.00-12.00)
9,900 บาท/ 10 ชั่วโมง  สำหรับช่วงบ่าย ( 12.00-21.00)   
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและโทรนัดหมายที่ 086-953-3087

** สอนนักเรียนเด็กเยาวชนทั่วไป, ผู้ใหญ่สุภาพบุรุษพื้นฐานมือใหม่, ชาวไทย
** (ติดต่อเข้ารับคำแนะนำได้ตลอดเวลา-Walk in welcome) ** Thai Speaking

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเรียนรู้ "วงสวิง" แบบ "นาฬิกา" ของสถาบันสอนกอล์ฟ iSWING

การเรียนใน Lesson#1 เรียนตำแหน่ง 06:00
คือเรียนเรื่อง "การจัดท่าทาง" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 6 นาฬิกา เรียกตำแหน่งการจัดท่าทางว่า "ตำแหน่ง 6:00" รวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆเช่น การโน้มตัว, น้ำหนัก, การวางแขน, 3 จุดสำคัญที่ต้องจำก่อนสวิง, ตำแหน่งลูกกอล์ฟและอื่นๆ ในชั่วโมงเรียนแรกนี้จะเรียน
ตำแหน่งจัดท่าทางก่อนเมื่อคล่องตัวก็จะเริ่มเรียนการสวิงง่ายๆตำแหน่ง 07:00 - 05:00 หรือเรียกง่ายๆว่า 7-5 คือเรียนเรื่อง "การสวิงแบบวงแคบๆ" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 7 นาฬิกาแล้วสวิงกลับสู่ด้านตรงข้ามที่ 5 นาฬิการวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆเช่น การรักษาสมดุลระหว่างสวิง, ความคิดเรื่อง " Necktie" จุดสำคัญที่ต้องจำก่อนสวิง, ตำแหน่งลูกกอล์ฟ,กล้ามเนื้อเริ่มต้นในการออกแรงเริ่มสวิง, มุมของร่างกายสัมพันธ์กับก้านไม้, การรักษา Swing Center, ใช้การขึ้นแบบ One Piece Takeaway หรือ Hand Set, การทำความเข้าใจเรื่อง Feel&Fact ที่จะเกิดขึ้นกับนักกอล์ฟทุกๆคนและอื่นๆ .....ต้นชั่วโมงเรียนการวอร์ม / ท้ายชั่วโมง เรียนเรื่อง Golf Fitness - การบริหารหรือเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสวิงการเรียนใน Lesson#2 เรียนตำแหน่ง 08:00 - 04:00
หรือเรียกง่ายๆว่า 8-4 
คือเรียนเรื่อง "การสวิงแบบวงกว้างขึ้น" อีกเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ 7-5" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 8 นาฬิกาแล้วสวิงกลับสู่ด้านตรงข้ามที่ 4 นาฬิกา สาเหตุที่สถาบันกำหนดการสวิงไว้แบบ 8-4 เพราะต้องการให้เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้ในทันทีเพราะการสวิงแบบ 8-4 คือนำไปใช้ในการ Chip ระยะประมาณ 30 หลานั่นเอง ....นอกจากนี้ยังเรียนรวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆเช่น การรักษาสมดุลระหว่างสวิง, ความคิดเรื่อง " Necktie" ยังคงมีอยู่เสมอขณะสวิง, การใช้กล้ามเนื้อส่วน "ลำตัว" ในการหมุน, จุดสำคัญต่างๆที่ต้องจำก่อนสวิง, ตำแหน่งลูกกอล์ฟ,การทำงานของกล้ามเนื้อทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น ลำตัว, ใหล่, แขนและมือ, มุมของร่างกายสัมพันธ์กับก้านไม้, การรักษา Swing Center, , การทำความเข้าใจเรื่อง Feel&Fact ที่จะเกิดขึ้นในการสวิงระดับนี้และอื่นๆ ...ต้นชั่วโมงเรียนการวอร์ม / ท้ายชั่วโมง เรียนเรื่อง Golf Fitness - การบริหารหรือเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสวิงเช่นเดิม

การเรียนใน Lesson#3-5 เรียนตำแหน่ง 09:00 - 03:00
หรือเรียกง่ายๆว่า 9-3 
คือเรียนเรื่อง "การสวิงแบบครึ่งวงสวิง" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 9 นาฬิกาตอนแบ็คสวิงแล้วสวิงกลับสู่ด้านตรงข้ามที่ 3 นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงการสวิงที่สำคัญมากที่สุดเนื่องมาจากเป็นช่วงที่นักเรียนต้องเรียนรู้เรื่อง "ระนาบ-Plane" ด้วยซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจอยู่หลายเรื่องและมากพอสมควรในการฝึกฝนให้ได้ดีจึงต้องใช้เวลาในการเรียนอยู่หลายครั้งในเรื่องนี้เรื่องเดียว...แต่สถาบันมี "วิธีการคิดที่ง่ายๆ" ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการ "จำ" .....รวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆมากมาย .....ต้นชั่วโมงเรียนการวอร์ม / ท้ายชั่วโมง เรียนเรื่อง Golf Fitness - การบริหารหรือเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสวิงเช่นเดิม
การเรียนใน Lesson#6 เรียนตำแหน่ง 10:00 - 02:00 หรือเรียกง่ายๆว่า 10-2
คือเรียนเรื่อง "การสวิงแบบ 3/4 วงสวิง" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 10 นาฬิกาแล้วสวิงกลับสู่ด้านตรงข้ามที่ 2 นาฬิกา รวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆเช่น การรักษาสมดุลระหว่างสวิง, ความคิดเรื่องต่างๆที่เป็นจุดสำคัญที่ต้องจำก่อนสวิง,ขณะสวิงและจบสวิงในตำแหน่ง 2 นาฬิกา, ตำแหน่งลูกกอล์ฟ,กล้ามเนื้อเริ่มต้นในการออกแรงเริ่มสวิง-ขณะสวิงและช่วงส่ง, มุมของร่างกายสัมพันธ์กับก้านไม้, การรักษา Swing Center, การทำงานของ "มือและข้อมือ" , การทำความเข้าใจเรื่อง Feel&Fact ที่จะเกิดขึ้นกับนักกอล์ฟทุกๆคนและอื่นๆ
ต้นชั่วโมงเรียนการวอร์ม / ท้ายชั่วโมง เรียนเรื่อง Golf Fitness - การบริหารหรือเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสวิง


การเรียนใน Lesson#7 เรียนตำแหน่ง 10:00 - Finish หรือเรียกง่ายๆว่า 10-จบ
คือเรียนเรื่อง "การสวิงแบบเต็มวงสวิง" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 10 นาฬิกาตอนขึ้นแบ็คสวิงแล้วสวิงกลับสู่ด้านตรงข้ามในตำแหน่งจบวงสวิงซึ่งจะมีรูปแบบการจบวงสวิงหลายๆรูปแบบให้เลือกให้เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคน รวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆเช่น การรักษาสมดุลระหว่างสวิง-ขณะสวิง-จบสวิง, ความคิดเรื่องต่างๆที่เป็นจุดสำคัญที่ต้องจำก่อนสวิง-ขณะสวิงและจบสวิง, ตำแหน่งลูกกอล์ฟ,กล้ามเนื้อเริ่มต้นในการออกแรงตลอดการสวิง, มุมของร่างกายสัมพันธ์กับก้านไม้, การรักษา Swing Center, การรักษาสมดุลของ Center of Gravity และอื่นๆ
ต้นชั่วโมงเรียนการวอร์ม / ท้ายชั่วโมง เรียนเรื่อง Golf Fitness - การบริหารหรือเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสวิงLesson#8-10 คือ การนำวงสวิงมาประยุกต์ใช้สร้างผลงานซึ่งจะมีเรื่องสาระสำคัญอื่นๆอีกมากเช่น การอิมแพ็ค, แนวการเข้าปะทะ, แนวการส่ง, มุมปะทะ, จังหวะการสวิง, และอื่นๆอีกมาก
คอร์สนี้เป็นคอร์สที่สถาบัน "ยืนยัน" ว่าสามารถช่วย "สร้างวงสวิงสากล" ให้กับท่านนักกอล์ฟได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วและสวยงามเป็นที่ยอมรับของสังคมกอล์ฟหรือสามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่ายอย่างแน่นอน.......สนใจสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ผู้ฝึกสอนแต่ละท่านได้ตลอดเวลาครับ
--------------------------------------------------------------------------


คอร์สพิเศษเรียนส่วนตัวกับ Pro Eddie

Read more

คอร์ส 1 ชม.-แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

Read more

คอร์ส 10+2=12 ชม.-เรียนพื้นฐานเริ่มต้น / ปรับผลงาน

Read more

Promotion # 1 คอร์ส Happy Morning -Weekday Promotion 20% off ช่วงเช้าถึงเที่ยงใครสะดวกรับส่วนลดเลย

Read more

Promotion # 2 คอร์ส 20+4 ชม.-ออกรอบได้ใน 3 เดือน -เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์รับฟรีอีก 4 ชม.นำไปออกรอบกับโปรได้เลย

Read more

Promotion # 3 คอร์ส 24 ครั้งกับโค้ชป้อม : คุมซ้อม ฝึกทำแบบฝึกหัด มาเรียนแต่ละครั้งอยู่ซ้อมได้ยาวกี่ชั่วโมงก็อยู่ดูแลตลอด

Read more