Programs

คอร์ส : พิเศษ เรียนส่วนตัวกับ Pro Eddie 
--------------------------------------------------
- เรียนแบบส่วนตัว-Private Lesson
- เลือกสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ได้ตามสะดวก
- เนื้อหาการสอน เน้นรายละเอียดแบบเจาะลึกตามต้องการ
- ขั้นตอนการเรียนเป็นลำดับขึ้นของการพัฒนา (หากนักเรียนต้องการเรียนลัดขั้นตอนจะได้รับการอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา)
- ประสบการณ์การสอนกว่า 13 ปีในประเทศไทย
- อธิบายทุกๆเรื่อง ทุกๆส่วนให้เข้าใจอย่างละเอียด ตอบทุกปัญหาจนเข้าใจ
- สอน 2 รูปแบบ
1 "พื้นฐาน" สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (กรณีเด็กควรเป็นเด็กที่มีเป้าหมายและความตั้งใจในการเล่นแล้ว)
2 "พัฒนา" สำหรับเด็กแข่งขันและผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาสกอร์
- อัตราชั่วโมงเรียนเฉลี่ยประหยัดมากขึ้นหากลงทะเบียนเรียนแบบมากชั่วโมงเรียน 
- การเรียนการสอนตรงตามเวลานัดหมาย ควรแจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมงหากไม่สามารถมาเรียนได้ตามเวลานัดหมาย
- การเรียนคอร์สพิเศษส่วนตัวกับ Pro Eddie เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้อย่างถ่องแท้จริงๆ (ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจในการพัฒนาการเล่น) 

-------------------------------------
Pro Eddie - มนตรี บูรณ์เจริญ TPGA
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบ : กล้อง Casio Exilim Slow Motion 10,000Fps / Trackman / Tomi Putting / V1 Analysis
 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและโทรนัดหมายที่ 081-854-2048
 ** English & Thai Speaking


--------------------------------------------------------------
อัตราค่าลงทะเบียนเรียนคอร์สพิเศษส่วนตัวกับ Pro Eddie 
1 ชั่วโมง :      2,500 บาท   ** (ปกติ 3,000 บาทต่อชั่วโมง

10 ชั่วโมง :  19,000 บาท   **(ปกติ 25,000 บาท/ 10 ชั่วโมง)  **เรียนต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
50 ชั่วโมง :  69,000 บาท   ** (ปกติ 79,000 บาท / 50 ชั่วโมง) **อายุคอร์ส 1 ปี **เรียนต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
---------------------------------------------

เนื้อหาในการสอน : คอร์สสร้างวงสวิง
-------------------------------
การเรียนรู้เรื่อง
 "วงสวิง" แบบ "นาฬิกา" (รูปแบบการสอนมาตฐานของสถาบันสอนกอล์ฟ iSWING)

การเรียนใน Lesson#1 เรียนตำแหน่ง 06:00
คือเรียนเรื่อง "การจัดท่าทาง" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 6 นาฬิกา เรียกตำแหน่งการจัดท่าทางว่า "ตำแหน่ง 6:00" รวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆเช่น การโน้มตัว, น้ำหนัก, การวางแขน, 3 จุดสำคัญที่ต้องจำก่อนสวิง, ตำแหน่งลูกกอล์ฟและอื่นๆ ในชั่วโมงเรียนแรกนี้จะเรียน
ตำแหน่งจัดท่าทางก่อนเมื่อคล่องตัวก็จะเริ่มเรียนการสวิงง่ายๆตำแหน่ง 07:00 - 05:00 หรือเรียกง่ายๆว่า 7-5 คือเรียนเรื่อง "การสวิงแบบวงแคบๆ" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 7 นาฬิกาแล้วสวิงกลับสู่ด้านตรงข้ามที่ 5 นาฬิการวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆเช่น การรักษาสมดุลระหว่างสวิง, ความคิดเรื่อง " Necktie" จุดสำคัญที่ต้องจำก่อนสวิง, ตำแหน่งลูกกอล์ฟ,กล้ามเนื้อเริ่มต้นในการออกแรงเริ่มสวิง, มุมของร่างกายสัมพันธ์กับก้านไม้, การรักษา Swing Center, ใช้การขึ้นแบบ One Piece Takeaway หรือ Hand Set, การทำความเข้าใจเรื่อง Feel&Fact ที่จะเกิดขึ้นกับนักกอล์ฟทุกๆคนและอื่นๆ .....ต้นชั่วโมงเรียนการวอร์ม / ท้ายชั่วโมง เรียนเรื่อง Golf Fitness - การบริหารหรือเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสวิงการเรียนใน Lesson#2 เรียนตำแหน่ง 08:00 - 04:00 
หรือเรียกง่ายๆว่า 8-4 
คือเรียนเรื่อง "การสวิงแบบวงกว้างขึ้น" อีกเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ 7-5" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 8 นาฬิกาแล้วสวิงกลับสู่ด้านตรงข้ามที่ 4 นาฬิกา สาเหตุที่สถาบันกำหนดการสวิงไว้แบบ 8-4 เพราะต้องการให้เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้ในทันทีเพราะการสวิงแบบ 8-4 คือนำไปใช้ในการ Chip ระยะประมาณ 30 หลานั่นเอง ....นอกจากนี้ยังเรียนรวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆเช่น การรักษาสมดุลระหว่างสวิง, ความคิดเรื่อง " Necktie" ยังคงมีอยู่เสมอขณะสวิง, การใช้กล้ามเนื้อส่วน "ลำตัว" ในการหมุน, จุดสำคัญต่างๆที่ต้องจำก่อนสวิง, ตำแหน่งลูกกอล์ฟ,การทำงานของกล้ามเนื้อทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น ลำตัว, ใหล่, แขนและมือ, มุมของร่างกายสัมพันธ์กับก้านไม้, การรักษา Swing Center, , การทำความเข้าใจเรื่อง Feel&Fact ที่จะเกิดขึ้นในการสวิงระดับนี้และอื่นๆ ...ต้นชั่วโมงเรียนการวอร์ม / ท้ายชั่วโมง เรียนเรื่อง Golf Fitness - การบริหารหรือเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสวิงเช่นเดิม

การเรียนใน Lesson#3-5 เรียนตำแหน่ง 09:00 - 03:00 
หรือเรียกง่ายๆว่า 9-3 
คือเรียนเรื่อง "การสวิงแบบครึ่งวงสวิง" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 9 นาฬิกาตอนแบ็คสวิงแล้วสวิงกลับสู่ด้านตรงข้ามที่ 3 นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงการสวิงที่สำคัญมากที่สุดเนื่องมาจากเป็นช่วงที่นักเรียนต้องเรียนรู้เรื่อง "ระนาบ-Plane" ด้วยซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจอยู่หลายเรื่องและมากพอสมควรในการฝึกฝนให้ได้ดีจึงต้องใช้เวลาในการเรียนอยู่หลายครั้งในเรื่องนี้เรื่องเดียว...แต่สถาบันมี "วิธีการคิดที่ง่ายๆ" ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการ "จำ" .....รวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆมากมาย .....ต้นชั่วโมงเรียนการวอร์ม / ท้ายชั่วโมง เรียนเรื่อง Golf Fitness - การบริหารหรือเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสวิงเช่นเดิม
การเรียนใน Lesson#6 เรียนตำแหน่ง 10:00 - 02:00 หรือเรียกง่ายๆว่า 10-2
คือเรียนเรื่อง "การสวิงแบบ 3/4 วงสวิง" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 10 นาฬิกาแล้วสวิงกลับสู่ด้านตรงข้ามที่ 2 นาฬิกา รวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆเช่น การรักษาสมดุลระหว่างสวิง, ความคิดเรื่องต่างๆที่เป็นจุดสำคัญที่ต้องจำก่อนสวิง,ขณะสวิงและจบสวิงในตำแหน่ง 2 นาฬิกา, ตำแหน่งลูกกอล์ฟ,กล้ามเนื้อเริ่มต้นในการออกแรงเริ่มสวิง-ขณะสวิงและช่วงส่ง, มุมของร่างกายสัมพันธ์กับก้านไม้, การรักษา Swing Center, การทำงานของ "มือและข้อมือ" , การทำความเข้าใจเรื่อง Feel&Fact ที่จะเกิดขึ้นกับนักกอล์ฟทุกๆคนและอื่นๆ
ต้นชั่วโมงเรียนการวอร์ม / ท้ายชั่วโมง เรียนเรื่อง Golf Fitness - การบริหารหรือเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสวิง


การเรียนใน Lesson#7 เรียนตำแหน่ง 10:00 - Finish หรือเรียกง่ายๆว่า 10-จบ
คือเรียนเรื่อง "การสวิงแบบเต็มวงสวิง" โดยให้แขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้ที่ 10 นาฬิกาตอนขึ้นแบ็คสวิงแล้วสวิงกลับสู่ด้านตรงข้ามในตำแหน่งจบวงสวิงซึ่งจะมีรูปแบบการจบวงสวิงหลายๆรูปแบบให้เลือกให้เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคน รวมถึง "รายละเอียดสำคัญอื่นๆเช่น การรักษาสมดุลระหว่างสวิง-ขณะสวิง-จบสวิง, ความคิดเรื่องต่างๆที่เป็นจุดสำคัญที่ต้องจำก่อนสวิง-ขณะสวิงและจบสวิง, ตำแหน่งลูกกอล์ฟ,กล้ามเนื้อเริ่มต้นในการออกแรงตลอดการสวิง, มุมของร่างกายสัมพันธ์กับก้านไม้, การรักษา Swing Center, การรักษาสมดุลของ Center of Gravity และอื่นๆ
ต้นชั่วโมงเรียนการวอร์ม / ท้ายชั่วโมง เรียนเรื่อง Golf Fitness - การบริหารหรือเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสวิงLesson#8-10 คือ การนำวงสวิงมาประยุกต์ใช้สร้างผลงานซึ่งจะมีเรื่องสาระสำคัญอื่นๆอีกมากเช่น การอิมแพ็ค, แนวการเข้าปะทะ, แนวการส่ง, มุมปะทะ, จังหวะการสวิง, และอื่นๆอีกมาก
คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ "ยืนยัน" ว่าสามารถช่วย "สร้างวงสวิงสากล" ให้กับท่านนักกอล์ฟได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วและสวยงามเป็นที่ยอมรับของสังคมกอล์ฟหรือสามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่ายอย่างแน่นอน


เนื้อหาในการสอน : คอร์สสร้างผลงาน (พัฒนา)
----------------------------
เรื่อง "การสร้างผลงาน" ให้ดีขึ้นซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 เรื่องหลักคือ
1 เรื่องแนวสวิง
2 เรื่องหน้าไม้
3 เรื่องกล้ามเนื้อทุกส่วนสำคัญใน "จังหวะการอิมแพ็ค"
- หากทุกเงื่อนไขนี้ทำได้อย่างถูกต้อง โอกาสที่นักกอล์ฟจะสร้างผลงานได้ดีนั้นมีสูงมาก การเรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขจะทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กล้ามเนื้อปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีและถูกต้อง 
- เรื่อง "การนำไปใช้" (Playing) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดคือ "เรียนรู้สิ่งที่จะนำไปใช้ในการเล่นในสนามจริง" ซึ่งจะได้รับการแนะนำรูปแบบการเล่นในสนามจริงว่า การเล่นรูปแบบใด ในสถานะการณ์ใดที่ควรนำไปใช้ รวมถึงการเรียนรู้เรื่อง กฏกติกา-มารยาทในการเล่น, แผนการเล่น, การแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ 
- คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ "ยืนยัน" ว่าสามารถช่วย "สร้างวงสวิงสากล" ให้กับท่านนักกอล์ฟได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วและสวยงามเป็นที่ยอมรับของสังคมกอล์ฟหรือสามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่ายอย่างแน่นอน.......สนใจสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลาครับ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน
----------------------------
1 กล้อง DSLR Casio Exilim F40 ซึ่งถือว่าเป็นกล้อง DSLR ที่มี Mode วีดีโอที่จับภาพเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงได้ตั้งแต่ Speed 30-1000 แฟรมต่อวินาที ซึ่งเร็วมากจนสามารถมองเห็นจุดบกพร่องขณะสวิงได้อย่างชัดเจนหรือเห็นหน้าไม้ปะทะลูกกอล์ฟ ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นหา "ปัญหาที่แท้จริง" ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ไม่เสียเวลาไปกับการ "คาดเดา" 
โปรแกรมวิเคราะห์วงสวิง V1 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้นักกอล์ฟทราบข้อบกพร่องได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
3 Trackman Launch Monitor ซึ่งเป็นเครื่องมือพิเศษใช้ระบบเรดาร์ดาวเทียมตรวจจับการปะทะของหน้าไม้และลูกกอล์ฟส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet Wifi ด้วยความเร็วสูงสุดเพียง 2-3 วินาทีหลังจากหน้าไม้ปะทะลูกแล้ว ซึ่งสามารถอ่าน "ข้อมูล" ได้ถึง 32 เรื่องในเวลาเดียวกันเช่น มุมอิมแพ็ค,แนวสวิง,มุมปะทะ,ความเร็ว,จุดปะทะ และค่าอื่นๆ มีความแม่นยำมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน เหมาะสำหรับแก้ปัญหาเรื่อง "ข้อมูลตัวเลข" ซึ่งเกิดขึ้นจากการปะทะของ "หน้าไม้กับลูกกอล์ฟ" จะช่วยให้สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริงในเรื่องของ "ตัวเลขค่าวัด" และนำมาแก้ไขได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว เหมาะกับนักกอล์ฟที่มีฝีมือระดับปานกลางถึงดีมากที่ต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริง 
4 TOMI Putting Radar เป็นอุปกรณ์ตรวจจับข้อมูล 6 เรื่องสำคัญของการพัตต์ที่จะช่วยให้นักกอล์ฟทราบว่าปัญหาคืออะไร เช่น แนวการสโตรค, จุดปะทะลูก, จังหวะการปะทะและอื่นๆที่สำคัญและมีผลต่อการพัฒนาการพัตต์ให้ดีขึ้น 


คอร์สพิเศษเรียนส่วนตัวกับ Pro Eddie

Read more

คอร์ส 1 ชม.-แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

Read more

คอร์ส 10+2=12 ชม.-เรียนพื้นฐานเริ่มต้น / ปรับผลงาน

Read more

Promotion # 1 คอร์ส Happy Morning -Weekday Promotion 20% off ช่วงเช้าถึงเที่ยงใครสะดวกรับส่วนลดเลย

Read more

Promotion # 2 คอร์ส 20+4 ชม.-ออกรอบได้ใน 3 เดือน -เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์รับฟรีอีก 4 ชม.นำไปออกรอบกับโปรได้เลย

Read more

Promotion # 3 คอร์ส 24 ครั้งกับโค้ชป้อม : คุมซ้อม ฝึกทำแบบฝึกหัด มาเรียนแต่ละครั้งอยู่ซ้อมได้ยาวกี่ชั่วโมงก็อยู่ดูแลตลอด

Read more